Fotky
Naše aktivity v obrazoch
Výbor Členovia
Home Foto Links Dobré rady Výstavy, burzy
    Galéria 2018
Salibská výstava
28.-30.09.2018
    Galéria 2017
Brigáday 1016 Propagačná výstava 7.10.2017
Kráľov Brod
Salibská výstava
13.-15.10.2017
Propagačná výstava 11.8.2017
Galantské trhy
Propagačná výstava 1.7.2017
XIII. Dolnosalibská jurta
Deň deti
29.5.2017
    Galéria 2016
Propagačná výstava 15.8.2016
Galantské trhy
Brigáday 1016
Propagačná výstava 27.6.2016
XII. Dolnosalibská jurta
Propagačná výstava 8.10.2016
Kráľov Brod
Salibská výstava
23.-25.9.2016
Slovenský komlóš
16.-17.1.2016
    Galéria 2015
Malokarpatská oblastná výstava
a Salibská výstava
25.-27.9.2015
Propagačná výstava 14.8.2015
Galantské trhy
Propagačná výstava 27.6.2015
XI. Dolnosalibská jurta
Propagačná výstava 13.6.2015
XXI. Žiharecké dni
Propagačná výstava 1.5.2015
Sládkovičovo
    Galéria 2014
Salibská výstava
26.-28.9.2014
Propagačná výstava 29.6.2014
X. Dolnosalibská jurta
Budapest
7.-9.2.2014
Propagačná výstava 1.5.2014
Sládkovičovo
    Galéria 2013
Výročná členská scôdza 2013
Salibská výstava
4.-6.10.2013
XVI. Celoštátna výstava zvierat
23.-24.11.2013
Propagačná výstava 22.6.2013
Obecný deň Tešedíkovo
Propagačná výstava 29.6.2013
IX. Dolnosalibská jurta
Budapest
11.-13.1.2013
Propagačná výstava 1.5.2013
Sládkovičovo
    Galéria 2012
Výročná členská scôdza 2012
XV. Celoštátna výstava zvierat
10.-11.11.2012
Lehnická výstava drobných zvierat
23.-25.9.2012
Salibská výstava
28.-30.9.2012
Propagačná výstava 30.6.2012
VIII. Dolnosalibská jurta
Propagačná výstava 16.6.2012
Obecný deň Tešedíkovo
Propagačná výstava 1.5.2012
Sládkovičovo
Budapest
13.-15.1.2012
XXIII. Žitnoostrovská výstava holubov
20.-22.1.2012
    Galéria 2011
Celoštátna výstava Dabas
10.-11.12.2011
Koncoročná brigáda
30.12.2011
XIV. Celoštátna výstava zvierat
25.-27.11.2011
XXII. žitnoostrovská výstava holubov
21.-23.10.2011
Gabčíkovská výstava
8.-9.10.2011
Senecká výstava
8.-9.10.2011
Salibská výstava I.
30.9.-2.10.2011

Katalog MV HS 2011
Salibská výstava II.
30.9.-2.10.2011
Malokarpatská oblastná výstava
v Ivanke pri Dunaji
23.-25.9.2011
Lehnická výstava drobných zvierat
23.-25.9.2011
Propagačná výstava 2.7.2011
VII. Dolnosalibská jurta
You Tube
Výročná členská scôdza 2011
Propagačná výstava 2.7.2011
VII. Dolnosalibská jurta
Propagačná výstava 18.6.2011
Obecný deň Tešedíkovo
ZO SZCH Horné Saliby
You Tube
Budapest 2011
You Tube
Budapest 2011 Propagačná výstava 1.5.2011
Sládkovičovo
    Galéria 2010
Výročná členská scôdza 2010 XIII. Celostatna výstava Nitra 2010
VII. Salibská výstava 24-26.9.2010 VII. Salibská výstava 24-26.9.2010
You Tube
Propagačná výstava 3.7.2010
VI. Dolnosalibská jurta
Propagačná výstava 19.6.2010
Obecný deň Tešedíkovo
Lehnice 22-24.1.10 Propagačná výstava 1.5.2010
Sládkovičovo
Budapesti sme vystavovali
15-17.1.2010
Budapest 2010
    Galéria 2009
Výročná členská scôdza 2009
Budapesti sme vystavovali 2009 Budapest 2009
Lehnice 23-25.1.09 Propagačná výstava 1.5.2009
Sládkovičovo
Propagačná výstava 20.6.2009
Obecný deň Králov Brod
Propagačná výstava 4.7.2009
V. Dolnosalibská jurta
Propagačná výstava 13.8.2009
Galantské trhy
VI.Salibská výstava 25-27.9.2009
Senecká výstava 3-5.10.2009 EV Nitra 20-23.11.2009
    Galéria 2008
Propagačná výstava 28.6.2008
IV. Dolnosalibská jurta
Propagačná výstava 5.7.2008
Obecný deň Králov Brod
V.Salibská výstava 26-28.9.2008 Celoštátna výstava Nitra 08
    Galéria 2007
Propagačná výstava 2007
Obecný deň Horné Saliby
Príprava na celoštátnu výstavu
mláďat králikov 2007
Malokarpatská oblastná výstava zvierat 2007 Malokarpatská oblastná výstava holubov 2007
Celoštátna výstava Nitra 2007 Celoštátna výstava Dabas 2007
III.Salibská výstava 2006
Copyright © ZO SZCH HORNÉ SALIBY, All Rights Reserved.