Výbor
Základná Organizácia
Slovenského Zväzu Chovateľov
HORNÉ SALIBY
Výbor Členovia
Home Foto Links Dobré rady Výstavy, burzy


O NÁS

Predseda a králikárska komisia
ZO SZCH Horné Saliby


Alexander Szombath

925 03 Horné Saliby 915
Tel: +421-918-439-522

E-mail: zoszchsaliby@gmail.com

Tajomník
ZO SZCH Horné Saliby


Stefan Szarka

925 02 Dolné Saliby 562
Tel: +421-908-761-203

E-mail: szarka.stefan@gmail.com

Podpredseda
ZO SZCH Horné Saliby


Pavol Bagyánszky

925 41 Kráľov Brod č. 144
Tel: +421-907 159 551

E-mail: zoszchsaliby@gmail.com

Pokladník
ZO SZCH Horné Saliby


Seres Zsolt

925 02 Dolné Saliby 372
Tel: +421-907 542 079

E-mail: zoszchsaliby@gmail.com

Kontrolór
ZO SZCH Horné Saliby


Hegedüs Gabriel

925 07 Mostová 393
Tel: +421-908 024 077

E-mail: hegedusgabi@centrum.sk

Hydinárska komisia
ZO SZCH Horné Saliby


Ján Karkuš

925 03 Horné Saliby č. 176
Tel: +421-908-638-766

E-mail: zoszchsaliby@gmail.com

Exotárska komisia
ZO SZCH Horné Saliby


Vojtech Kertész

925 03 Horné Saliby č. 60
Tel: +421 915 727 340

E-mail: kerteszbela@post.sk

Kultúrny a propagačný referent
ZO SZCH Horné Saliby


Štefan Klement

924 00 Galanta
Železničiarská 1433/66
Tel: +421-903 478 737

E-mail: aklement@stonline.sk

Copyright © ZO SZCH HORNÉ SALIBY, All Rights Reserved.