Fotky
Naše aktivity v obrazoch
Výbor Členovia
Home Foto Links Dobré rady Výstavy, burzy
V roku 2002 sa uskutočnila ustanovujúca schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov v Horných Salibách, ktorej sa zúčastnilo 15 záujemcov o znovu založenie organizácie. Väčšina z nás už v minulosti bola členom klubu a venovala sa chovu čistokrvných zvierat, napr. hydiny, holubov, králikov. atď. Prítomní si vyplnili prihlášky a stali sa riadnymi členmi organizácie. Taktiež si členovia zvolili výbor v zložení - predseda p.Ľudovít Németh , podpredseda p.Vojtech Kertész , tajomník p.Ladislav Szombath, pokladník p.František Pónya, členovia výboru p.Attila Németh, Alexander Szombath, Vojtech Dömötör
Prvá ZO SZCH v Horných Salibách vznikla už v roku 1963, mala 50 členov . Niektorí členovia v chove zvierat dosahovali na výstavách či už doma alebo v zahraničí chovateľské úspechy. Organizácia vykonávala svoju aktívnu činnosť až do roku 1990. Nadväzujúc na tieto roky a uvedené úspechy sme činnosť ZO SZCH v Horných Salibách 2002 znova obnovili.
Teraz máme 47 členov, z toho 5 mladých chovateľov. Mladých členov vedie náš predseda, usmerňuje ich činnosť. Samozrejme o dobré rady môžu požiadať všetkých členov organizácie.
Každý rok organizujeme miestne výstavy , propagačné výstavy a stretnutia chovateľov .
Na rok 2008 sme si vytýčili tieto ciele.: dokončiť web-stránku , rozšíriť chovy o národné plemená, usporiadať X. Malokarpatskú oblastnú výstavu, Oblastnú výstavu holubov, a tiež raz do mesiaca a to každú 1. nedeľu stretnutie chovateľov - BURZU. Burza sa koná v Galante na severe v pohostinstve TAVERNA , na ktorej sa na predaj ponúka chovný materiál ako králiky, hydina, holuby, ale aj rôzne chovateľské potreby a krmivo. Chceme vyjsť v ústrety nielen našim členom, ale aj ostatným spoluobčanom ako aj širokej verejnosti mimo našej obce. Momentálne v našej ZO prevláda chov holubov a to v plemenách: King, Texan, Moravský pštros modrý, Moravský pštros červený ,Monden ,Rys, Gigant Homér, Slovenský hrvoliak, Nemecký výstavný holub, Komárňanský kotrmeliak, Brčkán, Poštový holub, z hydiny: Oravka, Hempšírka, Amroks, zakrslá Wyandotka strieborná a zlatá, Mileflérka trojfarebná, Hodvábnička, Fravelorka, z králikov: Francúzsky baran, Moravský modrý, Veľký svetlý strieborný, Činčila veľká, Novozélandský biely, Novozélandský červený, Nitriansky . Ďalej členovia chovajú vodnú hydinu a exotické vtáctvo .
Ak ste bydliskom v blízkosti našej ZO, máte záujem chovať čistokrvné zvieratá a chcete vstúpiť do našich radov a pridať sa k nám, radi Vás medzi nami privítame.

Výročná schôdza 2014

Výročná schôdza 2013

Výročná schôdza 2012

Výročná schôdza 2011

Výročná schôdza 2010

Výročná schôdza 2009

Copyright © ZO SZCH HORNÉ SALIBY, All Rights Reserved.
Velké svaly s fitness suplementy