Vyrocna 2012
Výročná schôdza
ZO SZCH Horné Saliby 2012
Výbor Členovia
Home Foto Links Dobré rady Výstavy, burzy
Vážení chovatelia, priatelia, vážení hostia.
Vítam Vás na našej výročnej členskej schôdzi ZO SZCH.
Program našej chôdze je nasledovný :

Zahájenie
 • Zhodnotenie činnosti  ZO za rok 2013  ( Predseda )
 • Odborná komisia holubiarska, hydinárska a králikárska podá správu o činnosti.
 • Referát pokladníka o stave finančnej hotovosti v pokladni.
 • Kontrolór  nás oboznámi o kontrole pokladne.
 • Predstavenie nových členov
 • Plán práce na rok 2014
 • Voľby
 • Uskutočnenie brigád ( Podpredseda )
 • Zaplatenie členských príspevkov na rok 2014 a objednanie krúžkov na rok 2015 a doobjednanie krúžkov na rok 2014 (Pokladník )
 • Občerstvenie
 • Diskusia a záver


Zhodnotenie činnosti ZO za rok 2013

Vážený priatelia minulý rok bolo pre základnú organizáciu ťažké, dvaja dlhoročný chovatelia opustili rady chovateľov pán Imrich Forró vo veku 73 rokov a Ladislav Szombath vo veko 42 rokov. Odišli výborný chovatelia hydiny a holubov. Opustili nás najmä skvelý ľudia a priatelia, ktorý nám budú veľmi chýbať.
Ich pamiatku si teraz uctime minútou ticha...
Od výročnej schôdze uskutočnenej  v roku 2013  predseda a tajomník ZO sa zúčastnili na Malokarpatskej oblastnej konferencii v priestoroch Združenej strednej školy v Ivanke pri Dunaji.
Prítomných privítal p. Deák, stručne oboznámil zástupcov ZO. Na tejto konferencii sme zaplatili členské príspevky oblastnému výboru  a vyplatili sme financie za objednané krúžky na rok 2014. Druhá oblastná konferencia sa konala tiež Ivanke pri Dunaji pri Oblastnej výstave. Dohodli sme sa kto bude v roku 2014 organizovať oblastnú výstavu, ZO Senec sa prihlásil za usporiadanie Oblastnej výstavy. V roku 2013 sme dvakrát organizovali  členskú schôdzu.  Výbor ZO zasadal pravidelne raz  za dva mesiace, a  keď bolo potrebné aj mesačne.

Členovia našej organizácie sa zúčastnili na týchto výstavách:
15.1.2013 Oblastná výstava holubov v Lehniciach
Dél-Buda régió galamb kiállítása Budapest
25.1.2013 Texán klub kiállítás Kerekegyháza
18-21.8.2013 Celoštátna výstava mláďat zvierat v Nitre
27.-29.9.2013 Malokarpatská oblastná výstava v Ivanke pri Dunaji
Lehnická výstava v Lehniciach
4.-6.10.2013 Salibská výstava v Horných Salibách
11.-10.2013 Klubová výstava moravských pštrosov Topolčanoch
Gabčíkovská výstava v Gabčíkove
20.10.2013 Klubová výstava výletkov Texanov v Brodskom
18.-20.10.2013 Žitnoostrovská výstava v Malých Dvorníkoch
23.-24.11.2013 Celoštátna výstava zvierat v Nitre
Klubová výstava Texanov v Nitre
Teraz mi dovoľte, aby som Vás oboznámil výstavami, ktoré sme organizovali v roku 2013. Prvú propagačnú výstavu sme usporiadali v Sládkovičove na letecký deň.
Ďalšia propagačná výstava sa konala v Tešedíkove a v Dolných Salibách. V dňoch 4-6.10.2013 v budove starej školy v Horných Salibách sa uskutočnila X. Salibská výstava zvierat, ktorá bola kreatívne pripravená pre návštevníkov všetkých vekových kategórií. Vystavované zvieratá boli dobrej kvality, čo sa potvrdilo pri posudzovaní jednotlivých druhov.
Dovoľte mi, aby som vyslovil uznanie, pochvalu no hlavne úprimné poďakovanie tým členom ZO, ktorí sa zúčastnili na brigádach a pri realizácii našej výstavy. Ďakujeme všetkým, ktorí v roku 2013 podporili našu organizáciu.
Vážení chovatelia, na záver by som chcel popriať našej organizácii veľa energie do ďalšej práce a samozrejme veľa úspechov pri uskutočnení výstav a veľa chovateľských úspechov.

Ďakujem
Pre zväčšenie klikni na obrázok
Copyright © ZO SZCH HORNÉ SALIBY, All Rights Reserved.
Bederní pás pro zeštíhlení, zhubnutí a záda