Chovatel Bagyánszky P.
Základná Organizácia
Slovenského Zväzu Chovateľov
HORNÉ SALIBY
Výbor Členovia
Home Foto Links Dobré rady Výstavy, burzy
Vážení chovatelia, priatelia, vážení hostia. Vítam Vás na našej výročnej členskej schôdzi ZO SZCH.

Program našej chôdze je nasledovný :
 • 1. Zahájenie
 • 2. Zhodnotenie činnosti ZO za rok 2008 ( Predseda )
 • 3. Odborná komisia holubiarska, hydinárska a králikárska podá správu o činnosti.
 • 4. Referát pokladníka o stave finančnej hotovosti v pokladni.
 • 5. Kontrolór nás oboznámi o kontrole pokladní.
 • 6. Predstavenie nových členov
 • 7. Plán práce na rok 2009
 • 8. Uskutočnenie brigád ( Podpredseda )
 • 9. Zaplatenie členských príspevkov na rok 2009 a objednanie krúžkov na rok 2010(Pokladník )
 • 10. Občerstvenie
 • 11. Diskusia a záver

 • Zhodnotenie činnosti ZO za rok 2008

  Od výročnej schôdze uskutočnenej v roku 2008 sa zúčastnil ( tajomník a registrátor ) na Malokarpatskej oblastnej konferencii v Bratislave, kde sa vyhodnotila činnosť základných organizácií.
  Na tejto konferencii sme zaplatili členské príspevky oblastnému výboru a vyplatili sme financie za objednané obrúčky na rok 2009. Náš tajomník Štefan Szarka dostal vyznamenanie: bronzovú plaketu RR SZCH za zásluhy a rozvoj slovenského chovateľstva.
  V roku 2008 sme dvakrát organizovali členskú schôdzu. Výbor ZO zasadal pravidelne raz za dva mesiace, a keď bolo potrebné aj mesačne.
  Teraz mi dovoľte, aby som Vás oboznámil výstavami, ktoré sme organizovali v roku 2008.Prvú propagačnú výstavu sme usporiadali v Matúškove na obecný deň.
  Ďalšia propagačná výstava sa konala na ihrisku koniarov v Horných Salibách, na obecný deň v Dolných Salibách, v Kráľovom Brode a na Galantských trhoch.
  V dňoch 26-28..9.2008 v budove starej školy v Horných Salibách sa uskutočnila V. Miestna výstava zvierat. ktorá bola kreatívne pripravená pre návštevníkov všetkých vekových kategórií. Vystavované zvieratá boli dobrej kvality, čo sa potvrdilo pri posudzovaní jednotlivých druhov. Ďalej by som chcel spomenúť celoštátnu výstavu v Nitre.
  Niektorí členovia našej ZO na týchto výstavách vystavili svoje zvieratá a dosiahli veľmi dobré výsledky. Z tohto je zrejmé, že netreba sa báť poslať svoj chov na podobné výstavy, lebo na nej sa dá veľa naučiť.
  Je to dobrou školou pre každého chovateľa, veď tu sa dajú spoznať chyby našich zvierat. Získame veľa skúseností. Ale na druhej strane sú medzi nami chovatelia, ktorí nevystavujú ale ani sa nezapoja do činnosti organizácie. Výbor sa rozhodol, že Malokarpatskú oblastnú výstavu holubov v roku 2008-2009 nezorganizujeme kvôli európskej výstave..

  V roku 2008 podporili našu činnosť :

  Obecný úrad Horné Saliby
  Samospráva obce Dolné Saliby
  Obecný úrad v Kráľov Brod
  Obecný úrad v Matúškovo
  Mestký úrad Galanta
  Obecný úrad Tešedíkovo
  Ing.Bohumír Horr Phd. , ktorý finančne prispel na funkčnosť našej webovej stránky.
  Podľa plánu práce sme mali dokončiť klietky. Tieto klietky aj boli vyhotovené, čím sme získali 40 miest na uloženie výstavných jedincov.
  Zorganizovali sme brigádu na starej škole, o čo nás poprosil pán katolícky farár. Išlo o murárske práce. Týmto sa chcem poďakovať našim dôchodcom za vykonanú prácu.. Výbor sa rozhodol, že naše klietky, ktoré sme vyrobili počas brigád, si budeme požičiavať iným organizáciám.
  Nebudeme za to dostávať peniaze, ale naši členovia nebudú musieť uhrádzať výstavné poplatky u tých organizáciách. Už sme ich vypožičali pre ZO Lehnice a ZO Gabčíkovo .
  Vážení chovatelia, na záver by som chcel popriať našej organizácii veľa energie do ďalšej práce a samozrejme veľa úspechov pri uskutočnení takýchto výstav a veľa chovateľských úspechov.
  Pre zväčšenie klikni na obrázok
  Copyright © ZO SZCH HORNÉ SALIBY, All Rights Reserved.
  „Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich