Vyrocna 2010
IX. Salibská výstava
Horné Saliby
2012
Výbor Členovia
Home Foto Links Dobré rady Výstavy, burzy
Vážení chovatelia, priatelia, vážení hostia. Vítam Vás na našej výročnej členskej schôdzi ZO SZCH.

Program našej chôdze je nasledovný :

1. Zahájenie
2. Zhodnotenie cinnosti ZO za rok 2009
3. Odborná komisia holubiarska, hydinárska a králikárska podá správu o cinnosti.
4. Referát pokladníka o stave financnej hotovosti v pokladni.
5. Kontrolór nás oboznámi o kontrole pokladne.
6. Predstavenie nových clenov
7. Plán práce na rok 2010
8. Volby
9. Uskutocnenie brigád
10. Zaplatenie clenských príspevkov na rok 2010 a objednanie krúžkov na rok 2011
11. Obcerstvenie
12. Diskusia a záver


Zhodnotenie činnosti ZO za rok 2009

Od výrocnej schôdze uskutocnenej v roku 2009 sa zúcastnil ( tajomník a registrátor ) na Malokarpatskej oblastnej konferencii v Bratislave, kde sa vyhodnotila cinnost základných organizácií. Na tejto konferencii sme zaplatili clenské príspevky oblastnému výboru a vyplatili sme financie za objednané krúžky na rok 2010.
Náš tajomník Štefan Szarka dostal pochvalu od OV za riadne plnenie povinností. Zdôraznili, že s našou organizáciou je najlepšia spolupráca.
V roku 2009 sme dvakrát organizovali clenskú schôdzu. Výbor ZO zasadal pravidelne raz za dva mesiace, a ked bolo potrebné aj mesacne.
Teraz mi dovolte, aby som Vás oboznámil výstavami, ktoré sme organizovali v roku 2009. Prvú propagacnú výstavu sme usporiadali v Sládkovicove na letecký den.
Dalšia propagacná výstava sa konala v Tešedíkove, v Královom Brode na obecný den, v Dolných Salibách a na Galantských trhoch.
V dnoch 25-27.9.2009 v budove starej školy v Horných Salibách sa uskutocnila VI. Miestna výstava zvierat, ktorá bola kreatívne pripravená pre návštevníkov všetkých vekových kategórií. Vystavované zvieratá boli dobrej kvality, co sa potvrdilo pri posudzovaní jednotlivých druhov. Dalej by som chcel spomenút európsku výstavu v Nitre. Niektorí clenovia našej ZO na týchto výstavách vystavili svoje zvieratá a dosiahli velmi dobré výsledky. Z tohto je zrejmé, že netreba sa bát poslat svoj chov na podobné výstavy, lebo na nej sa dá vela naucit. Je to dobrou školou pre každého chovatela, ved tu sa dajú spoznat chyby našich zvierat. Získame vela skúseností. Ale na druhej strane sú medzi nami chovatelia, ktorí nevystavujú a ani sa nezapoja do cinnosti organizácie.
Dovolte mi, aby sme prešli na dalšiu tému a to na volby. Pán Ludovít Németh , doterajší predseda našej organizácie zo zdravotných dôvodov žial nevie dalej vykonávat túto cinnost. Ako svojho následníka vrelo odporúca pána Alexandra Szombatha, ktorí sa aj doteraz aktívne zapojil svojou prácou do cinnosti našej ZO. Touto cestou by som sa v mene všetkých clenov našej ZO chcel podakovat pánovi Némethovi za jeho dlhorocnú oddanú prácu a v mene výboru ZO mu ponúknut cestné clenstvo v našej organizácii.
Dakujeme všetkým, ktorí v roku 2009 podporili našu organizáciu , aj pánovi Horrovi , ktorý prispel na funkcnost našej webovej stránky.
Vážení chovatelia, na záver by som chcel popriat našej organizácii vela energie do dalšej práce a samozrejme vela úspechov pri uskutocnení takýchto výstav a vela chovatelských úspechov.
Pre zväčšenie klikni na obrázok
Copyright © ZO SZCH HORNÉ SALIBY, All Rights Reserved.
„Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec.“ Jan Werich