Výstavy
Základná Organizácia
Slovenského Zväzu Chovateľov
HORNÉ SALIBY
Výbor Členovia
Home Foto Links Dobré rady Výstavy, burzy
Miesto konania:         Horné Saliby

Termín:             25,-27.IX. 2015

Uzávierka prihlášok:      11.IX.2015

Preberanie výstavných zvierat :

24.09.2015 od 15.00 hod.      do 20.00 hod.

25.09.2015 od 07.00 hod.      do 09.00 hod.

Začiatok :

25.IX. 2015 od 15.00 hod.      do 19.00 hod.

26.IX. 2015 od 08.00 hod.      do 19.00 hod.

27.IX. 2015 od 08.00 hod.      do 14.00 hod.

Prihlášky zasielajte na adresu :

Štefan Szarka - tajomník ZO SZCH Horné Saliby

925 02 Dolné Saliby 562

Tel.:+421 908 761 203

E-mail: szarka.stefan@gmail.com


Prihlášky na výstavu si vyžiadajte u tajomníka ZO alebo si ju stiahnite z nášho webu.

Prihláška na stiahnutie

Nevezési lap HU


Veterinárne ustanovenia :


Platné očkovanie a potvrdený prechod do iného okresu v zmysle všeobecných predpisov.

Pri predajných zvieratách treba stanovit fixnú cenu.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚCAST

Copyright © ZO SZCH HORNÉ SALIBY, All Rights Reserved.
„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain