Výstavy
Základná Organizácia
Slovenského Zväzu Chovateľov
HORNÉ SALIBY
Výbor Členovia
Home Foto Links Dobré rady Výstavy, burzy
Miesto konania:  vo dvore kultúrneho domu v Dolných Salibách

Termín:             27,-29.09. 2019

Uzávierka prihlášok:      13.09.2019

Preberanie výstavných zvierat :

26.09.2019 od 15.00 hod.      do 20.00 hod.

27.09.2019 od 07.00 hod.      do 09.00 hod.

Začiatok :

27.09. 2019 od 15.00 hod.      do 19.00 hod.

28.09. 2019 od 08.00 hod.      do 19.00 hod.

29.09. 2019 od 08.00 hod.      do 12.00 hod.

Prihlášky zasielajte na adresu :

Štefan Szarka - tajomník ZO SZCH Horné Saliby

925 02 Dolné Saliby 562

Tel.:+421 908 761 203

E-mail: szarka.stefan@gmail.com


Prihlášky na výstavu si vyžiadajte u tajomníka ZO alebo si ju stiahnite z nášho webu.

Prihláška na stiahnutie

Nevezési lap HU


Veterinárne ustanovenia :


Platné očkovanie a potvrdený prechod do iného okresu v zmysle všeobecných predpisov.

Pri predajných zvieratách treba stanovit fixnú cenu.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚCAST

Copyright © ZO SZCH HORNÉ SALIBY, All Rights Reserved.