Burza HU
Základná Organizácia
Slovenského Zväzu Chovateľov
HORNÉ SALIBY
Výbor Členovia
Home Foto Links Dobré rady Výstavy, burzy
ZO SZCH HORNÉ SALIBY
si Vás dovoluje pozvat na nasledovné stretnutie chovatelov
1. NEDELA
ŽILINA
v Dome techniky
ZO SZCH TREBATICE
v priestoroch výstavného areálu
ZO SZCH PRIEVIDZA
Tenisová ul. 10
ZO SZCH NOVÉ ZÁMKY
v svojom areáli na ul. Gábora Bethlena
2. NEDELA
OV SZCH MICHALOVCE
Michalovce ul. Partizánska
OV SZCH TOPOLCANY
v svojom areáli na Stummerovej ul. c. 21
ZO SZCH SENEC
Amfiteater
ZO SZCH TREBATICE
v priestoroch svojho výstavného areálu
3. NEDELA
ZO SZCH NITRA - DOLNÉ KRŠKANY
v kulturnom dome
Firma R & Š Trnava a HESA
Trnave-Modranke futbalového areálu
ZO SZCH PARTIZÁNSKA ĽUPČA
v chovateľskom areáli za poštou
ZO SZCH JOVICE
na miestnom futbalovom štadióne
ZO SZCH NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
ul. Hviezdoslavova
ZO SZCH GABCÍKOVO
v budove starej pekárne
4. NEDELA
SZCH
NITRA - AGROKOMPLEX
ZO SZCH ŠAMUDOVCE
v priestoroch kulturného domu
POSLEDNÁ NEDELA V MESIACI
ZO SZCH SOBOTIŠTE
v priestoroch kulturného domu
ZO SZCH ŽILINA
v areáli Dome chovatelov ul. Hhurbanová c.17
ZO SZCH KOŠICE I.
v svojom areáli na ul. Pri Pošte c.2
ZO SZCH JABLONICA
v budove Cervenej armády c.353
OV SZCH TOPOLCANY
v svojom areáli na Stummerovej ul. c. 21
Copyright © ZO SZCH HORNÉ SALIBY, All Rights Reserved.
„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich